T: 0915 187 735

T: 0907 394 478

Služby

Firma Garbico, s r. o. sa zaoberá realizáciou širokého spektra služieb od realizácie a manažmentu stavieb až po projekčnú a inžiniersku činnosť a prenájom.

REALIZÁCIA STAVIEB

 • budovy a domy na bývanie
 • budovy a domy pre výrobu a služby
 • zhotovovanie vonkajších zatepľovacích systémov
 • zhotovovanie strojových omietok a poterových betónov
 • sádrokartónové systémy
 • výstavba parkovacích plôch a montáž zámkovej dlažby
 • úprava plôch okolo objektov, oplotenia

MANAŽMENT STAVIEB

 • dozorovanie a technické zabezpečenie stavieb
 • príprava stavieb
 • výkon stavbyvedúceho

PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • projektová činnosť
 • sprostredkovanie vypracovanie projektovej dokumentácie
 • vedenie stavieb