T: 0915 187 735

T: 0907 394 478

profil spoločnosti

Spoločnosť Garbico s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v priebehu svojej existencie prešla rôznymi formami transformácie až do dnešného stavu. Máme dlhoročné skúsenosti pri realizovaní stavieb rôzneho druhu, rekonštrukcií, či zatepľovaní budov. Samozrejme ponúkame komplexné služby v celej oblasti stavebníctva.

Garbico, s.r.o. je perspektívna, dynamická a úspešne sa rozvíjajúca spoločnosť. Svedčí o tom aj fakt, že v čase, keď mnohí naši konkurenti pociťujú negatívny vplyv ekonomickej krízy, naša spoločnosť si stále dokáže stabilne udržať svoju pozíciu na trhu, bez potreby znižovať počet zamestnancov či pristupovať k iným úsporným opatreniam. Svoje pole pôsobnosti sme rozšírili aj do zahraničia. To pre našich partnerov predsatvuje istotu, že svoje záväzky dokážeme plniť aj za náročných podmienok.

Uvedomujeme si, že pre náš úspech a spokojnosť našich partnerov je dôležitá kvalita pracovných podmienok našich zamestnancov. Preto vynakladáme úsilie aby sme našim zamestnacom zabezpečili viac ako len vyhovujúce pracovné podmienky. Dbáme na to aby naši zamestnaci pracovali v podmienkach ktoré najmenej ohrozia ich zdravie a bezpečnosť. Je pre nás samozrejmosťou, že na seba preberáme starosť o vybavenie všetkých úradných náležitosti, ktoré pracovník potrebuje pre výkonanie svojej úlohy.